Bærekraftsmålene er vår tids største businessmulighet fordi myndighetene, forbrukerne og finans nå ser potensialet. Men hva gjør din bedrift for å bli grønnere og mer bærekraftig?

Næringslivet må spille en avgjørende rolle i å nå Paris-målene innen 2030. Vi må finne både de forretningsmessige og de teknologiske løsningene som forebygger og reduserer utfordringene.

Kim N. Gabrielli
CEO, UN Global Compact Norge

Foto: Moment Studio

Det er ingen hemmelighet at økonomisk vekst vil være den aller viktigste driveren for å få selskaper til å tenke nytt.

Noen ser på det grønne skiftet som en stor risiko, men det er all grunn til å se på det som en mulighet. FN sier allerede at bærekraftsmålene kan gi businessmuligheter i størrelsesorden tolv tusen milliarder dollar. I tillegg til dette tallet er det tre grunner som bør overbevise enhver bedrift: Myndigheter, kunder og finansaktørene snur seg nå raskt i retning av et mer bærekraftig næringsliv. 

Etterspørselen etter grønne produkter og tjenester øker stadig. 

Forbes meldte i 2019 at nesten 9 av 10 forbrukere, i USA og Storbritannia, vil at bedriftene skal hjelpe dem å ta bærekraftige valg – men nesten halvparten mener at bedriftene gjør det vanskelig for dem i dag. Her er det et potensiale for å gjøre bærekraft til business, selv om tallene for Norge fortsatt er noe lavere enn flere av våre naboland. 

Vi ser den samme trenden innen finans. Financial Times konstaterer at antall institusjonelle investorer som trekker seg ut av fossile aksjer nesten er tidoblet på fem år. Det er derfor ikke tilfeldig at investeringene globalt i grønne lån og bærekraftsobligasjoner økte med tretti prosent fra 2018 til 2019. 

I mangel av strengere oppfølging fra myndighetene har finans- og næringslivet blitt sin egen klimaaktivist. 

DNB lanserte i fjor sitt grønne finansieringsprosjekt: Banken skal investere 450 milliarder i bærekraftssatsninger fram mot 2025. Tilsvarende endringer ser vi nå hos KLP, Storebrand og mange av UN Global Compacts medlemmer. 

Et eksempel på nyutviklingen, er «Yara Birkeland» – verdens første elektriske, selvkjørende og nullutslipps containerskip – et samarbeid mellom Yara og Kongsberg Gruppen, som ved ferdigstillelse vil kunne erstatte 40.000 lastebillass fra veier i urbane områder. 

Myndighetens krav vil bli stadig strengere.

EUs voksende ambisjoner, med sin European Green Deal, vil legge tydelige føringer for utviklingen i norsk næringsliv. I tillegg følger nå styringspartiene etter, med stadig flere satsinger på områder som CCS, hydrogen og sirkulærøkonomi.

Det er to måter å se på bærekraft på: Ansvarlig næringsliv knyttet til menneskerettigheten og UN Global Compacts ti prinsipper, og å utvikle businessløsninger knyttet til bærekraftsmålene. Alle UN Global Compacts medlemmer rapporterer årlig på ansvarlig næringsliv og hvordan de jobber med dette. Vår rapporteringsstandard gir tydelig retning for store og små bedrifter i rapporteringen.

Men skal vi få fart på det grønne og bærekraftige skiftet er ikke bedre rapportering nok.

For å få til et klart og tydelig retningsskifte, må vi ta i bruk den økonomiske muskelen og motivasjonen om vekst. Vi trenger en inkluderende, sirkulær og bærekraftig vekst, som stimulerer til bredere samarbeid utover bransjer. 

UNGCN bidrar med å opprette løsningsplattformer innen flere businessområder som bringer bedrifter, investorer, forskere og andre sammen. Hensikten er å identifisere lønnsomme businessmuligheter og løsninger på bærekraftsutfordringene. Vi har i dag løsningsplattformer innen sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller, bærekraftig hav og Arktis. 

Tempoet øker hver måned:

Myndighetene, forbrukerne og investorene krever at vi beveger oss i riktig retning. Dette er kun starten, og vi trenger fortsatt et enormt løft og tempoøkning skal vi nå bærekraftsmålene. Vi trenger at hele verden bidrar: Alle må involveres for å finne de beste løsningene. Det starter i din bedrift.


OCB MEDIA er medlem av UN Global Compact Norge. Meld deg på dugnaden her.