Tiden vi lever i er full av komplekse problemstillinger. Den raske teknologiutviklingen fører til store endringer i samfunnet. Verden er mer sammenkoblet enn den noen gang har vært, men samtidig er det mange som føler seg avkoblet.

Det er opplest og vedtatt at alt som kan digitaliseres vil digitaliseres, og koronakrisen har vært en driver for økt digitaliseringstakt. En fersk undersøkelse blant 401 norske bedrifter, gjennomført av Norstat, viser stor investeringsvilje i ny teknologi, men avdekker også manglende forståelse. Gapet mellom visdom og kunnskap har aldri vært større, og det skal vi være veldig bevisste på. For valgene vi tar i dag vil få store konsekvenser for fremtiden.

Min gamle bestefar var en vis mann, men spesielt digital var han ikke. Han var svært vitebegjærlig og interessert i omverdenen, og lyttet med begge ørene når jeg fortalte om de siste teknologiske nyvinningene. Han var svært fascinert av hva vi mennesker fikk til, men også tydelig på at dette var noe han ikke forstod fullt ut. For etter å ha tenkt seg om i noen minutter, sa han alltid: «Jeg har nok gått ut på data.»

Jeg begynner å forstå hva han mente – for alt går så veldig raskt nå om dagen, og enda raskere skal det gå. Når man ikke vet, er det lett å trå feil …

Algoritmer som påvirker

Teknologiens påvirkningskraft er stor, ofte uten at vi er klar over det. Sosiale medier fremstilles som samlende, men har ført til splittelse i samfunn over hele verden. Det er algoritmer som utformer nyhetsfeeden din på Facebook og kommer med forslag til nytt innhold du kanskje liker. Basert på det du allerede liker. Man må huske på at algoritmens mål er å holde på oppmerksomheten din – ikke å presentere et nyansert verdensbilde. Når informasjonen blir så ensidig, skapes dynamikker som er både farligere og mer smittsomme enn COVID-19. Heldigvis har vi ikke nådd amerikanske tilstander ennå, men også her i Norge har vi begynt å høre hylekorene fra de krenkede som gjaller i internettets ekkokamre.

Digitaliseringen av samfunnet er uungåelig, men vi har fortsatt mulighet til å påvirke hvilken retning utviklingen tar. Hvilke problemer vil vi at teknologien skal løse for oss? Og hvordan vil vi at den skal gjøre det?

Det handler om verdier

En fellesnevner for menneskene du møter i dette magasinet er at de utmerker seg innen sine fagfelt, men vel så viktig er verdiene deres selskaper er bygget på. Bærekraft går på så mye mer enn bare klima og miljø. Det handler om respekt for omgivelsene, samfunnsansvar, rettferdighet, gode kollegaer, sunne verdier og respekt for de kommende generasjonene.

Jeg tror vi gjør klokt i å spørre oss hvor vi vil hen som samfunn?