Dersom du har bestemt deg for å lage en app, har du nok antakelig allerede besvart spørsmålet: «hvorfor». Deretter må du finne svaret på «hvem» og «hvordan».

Det er nemlig mange valgmuligheter. Skal man utvikle appen i Norge eller i utlandet? Skal man bruke egne utviklere, eller et konsulentselskap? Hvilke valg som er riktig, varierer fra prosjekt til prosjekt. Derfor er det viktig at man som bestiller, også skaffer seg en viss kompetanse på hvilke valg man har.

Selv jobber jeg med teknologiutvikling i konsulentselskapet Sopra Steria, og har gjort meg mange erfaringer over årene på hvordan man kan gå frem. I tillegg kan vi se til noen av de seneste teknologisuksessene i Norge. Her kommer mine beste råd for hva du bør vurdere før du setter i gang en prosess: 

KOSTNAD, TID OG KOMPETANSE

Først og fremst er det er tre ting som spiller inn når en idé skal gjøres om til et produkt; kostnad, tid og kompetanse. Når en applikasjon skal utvikles, må det gjøres avveininger mellom disse tre faktorene, og det er her mange ofte gjør feil. 

Utviklingskostnaden er ofte den faktoren som får størst fokus når appen skal utvikles, og spesielt om det er billigst å ansette egne utviklere, eller å outsource utviklingen til et konsulentselskap i Norge eller utland. Pris er av betydning, men burde ikke være en avgjørende faktor. Norske utviklere er ofte dyrere, men ved for eksempel bruk av egne ansatte eller konsulenter i Norge, vil det gjerne være enklere å gjøre oppdateringer eller endringer i fremtiden. Endringer er vanlig og nødvendig for de fleste applikasjoner. Denne fordelen gjenspeiler seg ofte ikke i prisen på selve utviklingen.

Noen norske selskaper som etter mitt inntrykk har stålkontroll på egen teknologiutvikling internt i selskapet, er blant annet kredittkortappen Horde, designerene Graphiq Design og læringsappen Kahoot. Og for samtlige av disse er det essensielt å jobbe tett med programmererne. Det helt uavhengig av om utviklerne er ansatt internt eller gjennom et konsulenthus. Det er imidlertid én iøynefallende observasjon jeg har gjort meg: Jo mer selskapet ser på seg selv som et teknologiselskap, jo større del av utviklerne virker å være ansatt internt.

Kommunikasjon er viktig forå lykkes. For de rene teknologiselskapene som Horde og Kahoot, er kjernekompetansen teknologi. For disse selskapene oppnår de en fordel mot konkurrentene gjennom å ansette eller ha de beste utviklerne in house. 

Graphiq, som har sitt største konkurransefortrinn gjennom sitt sterkt kvalitetssikrede nettverk av designere og kunder, er ikke i like stor grad avhengig av å ha utviklere tilgjengelig til enhver tid. Derfor har de hatt et lite sterkt produktteam med design og teknologi i Norge, og jobbet tett med et
polsk programmeringsselskap. Slik har de hatt mulighet for å skalere opp eller ned på antall utviklere etter eget behov. Det at Graphiq besitter svært god produkt- og teknologikompetanse internt, gjør det mulig å outsource effektivt.

Når en velger en ekstern programmeringspartner, er kommunikasjon svært viktig. Dersom kommunikasjonen ikke er god, kan det ta lengre tid å utvikle produktet – eller kvaliteten på produktet kan bli lavere enn ventet. Du må sørge for å ha en partner som forstår deg som kunde, dine bransjeutfordringer og behov – og som sørger for at du som kunde er involvert i utviklingen av produktet.  

Konklusjonen: å utvikle en app er ikke enkelt. De som lykkes jobber tett med utviklere og teknologer – og har bestillerkompetanse. Om man ansetter internt eller eksternt er imidlertid ikke det viktigste. Det viktigste er en god avveining mellom kostnad, tid og kompetanse, i et langsiktig perspektiv. Ikke ansett utviklere, dersom du har et prosjektbehov. Dersom man velger å outsource, vær obs på hvilket selskap du velger. Det kan bli dyrt i lengden om du må bytte teknologipartner.


Vi er svært opptatt av å ansette gode teknologer hos Kahoot. Felles er at alle er flinke og føler tilhørighet til Kahoot.

Osama Hanif
Senior Product Manager, Kahoot


Vi skal lage den mest sømløse kundereisen for å levere gode designtjenester. Teknologi er en av flere verktøy for å levere en sømløs opplevelse. Andre verktøy er etablerte prosesser, sinnsykt flinke designere, dyktig ansatte med mer.

Jakob Palmers
Co-founder & CEO, Graphiq


Som et teknologiselskap er det en no-brainer for oss å utvikle kompetansen in-house. God langsiktig utvikling består av kontinuerlig iterasjon og forbedringer, ikke ferdige bestillingsverk.

Alf Gunnar Andersen
CEO, Horde