Etter ti år lever nettverket i beste velgående, og har ekspandert fra Oslo til flere byer.
Hvorfor funker Girl Geek Dinners?

En regntung høstkveld strømmer kvinner mellom tjue og femti til enda ett av Girl Geek Dinners månedlige eventer. Året er 2012 og det er Norges Idrettshøgskole som er vertskap denne gang. Sportsapper og treningsteknologi er på agendaen. Påmeldingen ble som vanlig raskt fulltegnet og det er lange ventelister. Girlgeeks og studenter finner seg en plass i auditoriet før den tradisjonelle presentasjonsrunden innleder kvelden. På Idrettshøyskolen forteller forskere hvordan de bruker teknologi til å måle treningseffekt, jenter i nettverket forteller hvordan de bruker forskjellige treningsapper. Etter foredragene blir muskler utfordret med en times treningsøkt i gymsalen. Kvelden blir avsluttet med forfriskende, sponsa øl i kjelleren. 

Det var ikke første gang tok seg en øl sammen. I mars for ti siden spurte Bente Kalsnes på Twitter om det var noen teknologinteresserte jenter i Oslo-området som hadde lyst til å starte en faglig møteplass. Uka etter møttes et par håndfuller kvinner som hadde sett tweeten på Olympen restaurant. Girl Geek Dinners Oslo fikk tommel opp fra alle og ble etablert samme kveld. 

Bakgrunnen var å skape en møteplass for kvinner i techbransjen. Som kjent er kvinner som jobber med teknologi i mindretall og vi ønsket å lage en arena for at kvinner på hver sin kant kunne møtes. Girl Geek Dinners skapte med andre ord en infrastruktur som dekket et behov.

Gjennom ti år har GGD rigget events med tema innen språkteknologi, Internet of Things, algoritmer, overvåkning, kart-tjenester og droner. Forskning på trening, helse, sosialt entreprenørskap og presentasjonsteknikk. For å nevne noen.

Stor variasjon av tema koblet til teknologi som rød tråd har vært en av de viktigste driverne for Girl Geek Dinners i Norge. En arena for kunnskapsdeling og inspirasjon for nysgjerrige kvinner. Den tradisjonelle hilserunden er også en av nøklene til suksessen inkluderende nettverk som er åpent for alle. Isen brytes med en gang. Alle sier noen ord om hvem de er, som gjør det lett å si hei i pausene! For mange som ikke er så glad i småprat er det godt å ha en arena der man kan få snakke fag. 

GGD kjennetegnes dessuten av en flat struktur hvor det er plass til alle, uavhengig av utdanning og jobb. Women only, hvis det da ikke er ledige plasser og gutter får bli med en girl geek. Hvorfor kun kvinner? Først og fremst fordi menn dominerer teknologi-arenaene og mange kvinner samlet betyr befriende lave skuldre, nysgjerrighet overfor hverandre, humor og åpenhet. 

En annen sentral suksessfaktor var at det i 2010 var langt færre arenaer enn i dag for kvinner og teknologi. Hvem ellers inviterte til treff om algoritmer hos Google? At det var en stor interesse for høyatuelle temaer som nettverket satte på agendaen, bidro også til at nettverket fikk en kritisk masse av medlemmer som kunne høste godt av nettverkseffekter. Mange har funnet jobb, samarbeidspartnere og venner – i dette aktive nettverket.

Et kjennetegn for deltagerne i nettverket da det kom i gang var at de var over gjennomsnittet opptatt av å ta i bruk ny teknologi og var tidlige brukere av sosiale medier. Girlgeeksa var eksperter i å sette i gang jungeltelegrafen. Nettverket ble raskt veldig synlig, også utenfor techbransjen. Arrangementene ble fullsatt før folk fikk sukk for seg, etterhvert satte mange på alarm for å melde seg på. Girl Geek Dinners fikk høy status, det ble en happening for mange når de endelig fikk plass. Flere av arvtakerne etter gjengen som dro nettverket i gang, var de som skjønte at dersom de var med å rigge event, så fikk de alltid plass. 

For de som organiserte Girl Geek Dinners i Oslo i starten var det en livsstil, og de som var en del av det voksende nettverket hadde en sterk identifikasjon med hverandre. Slik er det ennå, selv om dett er flere kvinnelige teknologinettverk nå.

Frivilligheten har også vært en viktig suksessnøkkel for Girl Geek Dinners. Det er ingen økonomi i nettverket. Vertskapet står for lokaler og forfriskninger, og medlemmene organiserer arrangementene på fritiden. Motivasjonen til deltakelse for å rigge et event er derfor motivert av andre ting enn penger.

Noen ganger har nettverket samlet seg om å få til et løft, som da vi satte inn kreftene på å få flere kvinner på scenen på norske tech-konferanser. I 2014 arrangerte Telenor en større konferanse, dengang typisk nok med kun middelaldrende menn i dress som speakere. En girlgeek sjekket ut konferansen en kveld og ble lei av å være oppgitt: 

Hvorfor var ikke noen av kvinnene med peiling på teknologi på talerlista?

En lynrask epostkampanje ble satt i gang, og flere i Girl Geek Dinners nettverket sendte arrangørene tips til dyktige, inspirerende kvinner, i tech. Morgenen etter var flere kvinner i programmet. Å gjøre flere kvinner synlige når det snakkes om teknologi er fremdeles et mål for Girl Geek Dinners.

Girl Geek Dinners har gjort teknologi gøy og inspirerende for mange kvinner, i alle aldre og i alle slags bransjer. Det betyr noe for hvordan teknologi skapes, og hva den brukes til.

Hva er Girl Geek Dinners?

ET FRIVILLIG NETTVERK FOR KVINNER I TEKNOLOGIBRANSJEN

  • NETTVERKET BLE ETABLERT I ENGLAND I 2005
  • I DAG EKSISTERER NETTVERKET I 25 LAND
  • ETABLERT I NORGE I 2010

NETTVERKET ER AKTIVT I BÅDE OSLO, STAVANGER, KRISTIANSAND, TRONDHEIM, HALDEN, BERGEN OG MOLDE

ET TYPISK EVENT HOLDES HOS EN AKTØR SOM STILLER LOKALER TILGJENGELIG FOR NETTVERKETS FAGLIGE INNSLAG