onsdag, august 10, 2022

Gått ut på data

Tiden vi lever i er full av komplekse problemstillinger. Den raske teknologiutviklingen fører til store endringer i samfunnet. Verden er mer sammenkoblet enn den noen gang har vært, men samtidig er det mange som føler seg avkoblet.

Har vi egentlig en fri og uavhengig presse?

Siden 1850-tallet har nyhetsbyråer hatt samme primærfunksjon: å formidle internasjonale nyheter videre til lokale nyhetskilder, da først via telegram. Pressen var derfor helt avhengige av nyhetsbyråene for å kjapt kunne få vite hva som foregikk i utlandet.

Askeladden og de sosiale mediene

Denne møbelsnekkeren er ikke spesielt begeistret for hva digitaliseringen gjør med samfunnet. Allikevel bruker han flere timer om dagen på å etablere seg selv på sosiale medier.