tirsdag, mai 24, 2022

Gått ut på data

Tiden vi lever i er full av komplekse problemstillinger. Den raske teknologiutviklingen fører til store endringer i samfunnet. Verden er mer sammenkoblet enn den noen gang har vært, men samtidig er det mange som føler seg avkoblet.

Askeladden og de sosiale mediene

Denne møbelsnekkeren er ikke spesielt begeistret for hva digitaliseringen gjør med samfunnet. Allikevel bruker han flere timer om dagen på å etablere seg selv på sosiale medier.

Har vi egentlig en fri og uavhengig presse?

Siden 1850-tallet har nyhetsbyråer hatt samme primærfunksjon: å formidle internasjonale nyheter videre til lokale nyhetskilder, da først via telegram. Pressen var derfor helt avhengige av nyhetsbyråene for å kjapt kunne få vite hva som foregikk i utlandet.