onsdag, august 10, 2022

Om oss

Tidens Tegn er magasinet for en bærekraftig samfunnsutvikling.
Vi skaper engasjement for idéene og løsningene som tar verden fremover i riktig retning.
Samtidig hjelper vi våre samarbeidspartnere til å skape bærekraftige businessmuligheter, og entusiasme for sine produkter og tjenester.

Tidens Tegn utgis av OCB MEDIA

Ole Christian Bøe

Ansvarlig Redaktør

+47 98469949

Advisory Board

Kristian Aartun

Styremedlem, OCB MEDIA

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge

Hanne Sandberg

Farmasøyt, Lovisenberg Sykehus

Ingvil Gaasland

Seniorrådgiver, Trascendent Group, Girl Geek Dinners

Inga Strümke

Forsker på kunstig intelligens, Simula

Alex Moltzau

AI & Etikk, NORA

Roar Smelhus

Bærekraftsrådgiver, 6CST

Cathrine Barth

Spesialist på sirkulærøkonomi, Standard Norge. Natrual Slate